زانو ایران اختلاف فرانسه فرانسه پیروزی

زانو: ایران اختلاف فرانسه فرانسه پیروزی والیبال استراحت تیم ملی والیبال لیگ جهانی والیبال

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هشدار به مالکان آپارتمان‌های نوساز

همزمان با رونق‌گیری معاملات خرید و فروش مسکن از آخرهای سال گذشته، سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت از مجموع معاملات ماهانه در مناطق متفاوت شهر پای

هشدار به مالکان آپارتمان‌های نوساز

هشدار به مالکان آپارتمان های نوساز

عبارات مهم : بازار

همزمان با رونق گیری معاملات خرید و فروش مسکن از آخرهای سال گذشته، سهم معاملات آپارتمان های نوساز تا پنج سال ساخت از مجموع معاملات ماهانه در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن پیدا کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد ؛اگرچه طی سال های گذشته به طور معمول نیمی از معاملات خرید و فروش مسکن طی یک ماه را این گروه از آپارتمان های مسکونی تشکیل می دادند ولی از آخرهای سال گذشته سهم آپارتمان های نوساز از مجموع معاملات منعقد شده است در بنگاه های املاک با افت مواجه شد. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد سهم این گروه سنی آپارتمان های مسکونی از مجموع معاملات یک ماه نهایی سال گذشته معادل ۵/ ۴۶ درصد ثبت شده است ولی این روند در سه ماه اخیر باز هم دچار افت شده است و در آخر بهار امسال به ۷/ ۴۳ درصد رسیده است.

مشاوران املاک مناطق متفاوت پایتخت یکی از بااهمیت ترین دلایل کم کردن سهم این گروه از آپارتمان ها از مجموع معاملات ماهانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را اوج بودن قیمت پیشنهادی و عدم تناسب آنها با قدرت خرید متقاضیان بازار مسکن عنوان می کنند. به گفته آنها در حال حاضر بعضی از مالکان و سازندگان آپارتمان های مسکونی نوساز بدون توجه به منطقه جغرافیایی و شرایط دیگر منطقه قرارگیری ملک، به زیاد کردن قیمت های نامتعارف روی آورده اند.

هشدار به مالکان آپارتمان‌های نوساز

به طوری که بررسی قیمت های پیشنهادی آپارتمان های نوساز نشان می دهد عمده قیمت های ارائه شده است از سوی مالک تطابقی با قیمت های منطقی و میانگین منطقه ندارد. همین عنوان باعث شده است تا سطح قیمت پیشنهادی آپارتمان های نوساز در بسیاری از مناطق شهری فارغ از شاخصه های منطقه، بسیار به یکدیگر نزدیک شده است است.

به عنوان مثال قیمت پیشنهادی آپارتمان نوساز در منطقه شیخ بهایی و ولنجک به یکدیگر نزدیک شده است حال آنکه هر یک از این مناطق شاخصه های متفاوتی از یکدیگر دارند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این نوع قیمت گذاری از سوی مالکان جهت آپارتمان های نوساز منجر به عقب نشینی خریداران و بدون مشتری ماندن فایل های نوساز خواهد شد. به نظر می رسد مالکان و سازندگان باید این هشدار کارشناسان را جهت جلوگیری از بازگشت به دوره رکود جدی بگیرند. در جدول نبض بازار امروز قیمت های پیشنهادی ارائه شده است عموما بیش از قیمت میانگین و متعارف سایر واحدهای نوساز در مناطق است.

همزمان با رونق‌گیری معاملات خرید و فروش مسکن از آخرهای سال گذشته، سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت از مجموع معاملات ماهانه در مناطق متفاوت شهر پای

واژه های کلیدی: بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz